ТЕМА 15. Національна революція в Україні.

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Створення і діяльність Центральної Ради.(2 години )

Семінар №13

Формування компетентностей: здатність до навчання; здатність до усної комунікації; здатність критично мислити; уміння вести дискусію; здатність працювати самостійно; здатність застосовувати теоретичні знання, мати навички аналітичної роботи, виявляти ознаки державно-правових явищ та характеризувати їх; здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; аналізувати соціально-економічні та політичні проблеми і процеси, поважно і дбайливо ставитися до історичної спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні традиції; розуміти зміст нормативних актів; здатність продовжити процес вивчення інших юридичних наук самостійно, з використанням знань, які були отримані з історії держави і права України; здатність розуміти, що відродження національної державності України в 1917-1920 рр. було закономірним процесом і одночасно результатом та одним із етапів багатовікової боротьби українського народу за свою незалежність, яка завершилася в 1991 р.

Питання дя обговорення:

1. Причини створення Центральної Ради. Структура Центральної Ради.

2. Державне будівництво - головний напрям діяльності Центральної Ради.

3. Законодавча діяльність Центральної Ради

4. Суди і процес.

ТЕМА 16. Українська державність за гетьмана Скоропадського та Директорії УНР. Проголошення і діяльність ЗУНР. (2 години)

Семінар №14

Формування компетентностей: здатність до навчання; здатність до усної комунікації; здатність критично мислити; уміння вести дискусію; здатність працювати самостійно; здатність застосовувати теоретичні знання, мати навички аналітичної роботи, виявляти ознаки державно-правових явищ та характеризувати їх; здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; аналізувати соціально-економічні та політичні проблеми і процеси, поважно і дбайливо ставитися до історичної спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні традиції; розуміти зміст нормативних актів; здатність продовжити процес вивчення інших юридичних наук самостійно, з використанням знань, які були отримані з історії держави і права України; здатність аналізувати особливості організації влади та правових систем Гетьманату та Директорії.

Питання для обговорення:

1. Державне будівництво і законотворчість доби Гетьманства.

2. УНР доби Директорії: державне будівництво, законотворчість, діяльність судів.

3. Проголошення ЗУНР, законотворчість ЗУНР, реформування судової системи.ТЕМА 17. Державно-політичний устрій і законодавство України в період будівництва соціалізму (1917 - 1935 р.р.). (2 години)

Семінар №15

Формування компетентностей: здатність до навчання; здатність до усної комунікації; здатність критично мислити; уміння вести дискусію; здатність працювати самостійно; здатність застосовувати теоретичні знання, мати навички аналітичної роботи, виявляти ознаки державно-правових явищ та характеризувати їх; здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; аналізувати соціально-економічні та політичні проблеми і процеси, поважно і дбайливо ставитися до історичної спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні традиції; розуміти зміст нормативних актів; здатність продовжити процес вивчення інших юридичних наук самостійно, з використанням знань, які були отримані з історії держави і права України, аналізувати становлення та розвиток органів влади і управління та правової системи України в період проголошення та утвердження в ній радянської влади.

Питання для обговорення:

1. Державно-правове будівництво Радянської України. Рішення І та ІІ Всеукраїнських Рад.

2. Основи державного устрою УССР.

3. Міждержавно-правові відносини УССР з іншими радянськими республіками. Створення СРСР.

4. Становлення основ радянського права.

5. Кодифікація радянського права Української Радянської Республіки 1922-1929рр.

ТЕМА 18. Розвиток державності і права України напередодні і в роки II-ої Світової війни. (2 години)

Семінар №16.

Формування компетентностей: здатність до навчання; здатність до усної комунікації; здатність критично мислити; уміння вести дискусію; здатність працювати самостійно; здатність застосовувати теоретичні знання, мати навички аналітичної роботи, виявляти ознаки державно-правових явищ та характеризувати їх; здатність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; аналізувати соціально-економічні та політичні проблеми і процеси; поважно і дбайливо ставитися до історичної спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні традиції; розуміти зміст нормативних актів; аналізувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності; здатність продовжити процес вивчення інших юридичних наук самостійно, з використанням знань, які були отримані з історії держави і права України.

Питання для обговорення:

1. Юридичне закріплення приєднання Північної Буковини i Закарпаття до СРСР.

2. Прийняття Конституції УРСР 1937 р. Перебудова органів Радянської держави на основі нової Конституції УРСР.

3. Кодификація радянського законодавства України напередодні другої світової війни

4. Надзвичайне радянське законодавство у перiод другої світової війни.


9307596097624677.html
9307632507645471.html
    PR.RU™