Оцінка ґрунтових умов майданчиків будівництва, визначення мінімальної глибині закладання фундаментів.

При оцінці інженерно-геологічних умов майданчика будівництва встановлюють придатність тих чи інших грунтових нашарувань до їх використання в якості природної основи фундаментів. При цьому, проектом повинна бути передбачена зрізка родючого шару грунту для подальшого використання з метою озеленення району забудови або рекультивації сільськогосподарських угідь.

Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика включає в себе:

- Побудова геологічних розрізів по свердловинах, найбільш точно характеризує грунтові нашарування в розглянутих перетинах фундаментів;

- Якісну характеристику грунтової товщі і оцінку придатності використання інженерно-геологічних шарів в якості природної основи.

Геологічні розрізи будуються на аркушах міліметрового паперу формату А4 в масштабі 1:100 (вертикальний) і 1:200 або 1:500 (горизонтальний). Поверхня природного рельєфу будується за гирлами свердловин. Абсолютні відмітки гирла свердловин визначаються методом інтерполяції відміток горизонталей, зазначених на плані будівельного майданчика. Потужності верств відкладаються по осях свердловин, при цьому потужність останнього шару не обмежується. Рівень грунтових вод передбачається горизонтальним (відкладається від відмітки гирла свердловини № 1). При плануванні площадки слід прагнути до нульового балансу обсягів підсипки та зрізання грунту і створення ухилу поверхні планування 0,01 або 0,02.

На підставі аналізу фізико-механічних властивостей грунтів робиться висновок про придатність кожного шару грунту до використання в якості природної основи фундаментів проектованої будівлі або споруди. При цьому в якості природної основи фундаментів не рекомендується використовувати:

- Глинисті грунти в текучому і текучо-пластичному стані

- Піщані грунти в пухкому і водонасиченому стані.

Для оцінки будівельних властивостей кожного шару (за винятком грунтово-рослинного) визначаються похідні та класифікаційні характеристики.

Глибина закладення підошви фундаментів призначається відповідно до вимог СНиП з урахуванням конструктивних особливостей будівлі, рельєфу поверхні ділянки, геологічних і гідрогеологічних умов майданчика будівництва, глибини сезонного промерзання грунтів. У всіх випадках мінімальна глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 0,5 м.

Глибина закладення фундаменту від рівня планування з урахуванням інженерно-геологічних умов майданчика призначається таким чином, щоб підошва фундаменту була заглиблена в несучий шар не менш ніж на 0,3 м, а потужність несучого шару під підошвою була б не менше 0,5 м. Для визначення потужностей шарів грунту по осі фундаменту проводиться прив'язка будівлі або споруди до геологічного розрізу.

Глибина закладення підошви фундаменту не залежить від глибини сезонного промерзання, якщо під підошвою фундаменту залягають: великоуламкові грунти, піски гравелисті, крупні та середньої крупності, а також піски дрібні та пилуваті, якщо УГВ нижче підошви фундаменту більш ніж на 2 м. Як остаточної глибини закладення фундаменту приймається найбільша з величин, отриманих при аналізі вищевказаних чинників.


9305600108812953.html
9305636857321285.html
    PR.RU™