VІ. ЗНАЧЕННЯ ЛУГАНСЬКОГО ЛИВАРНОГО ЗАВОДУ

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Прочитайте і законспектуйте

основні положення

Луганський ливарний завод створювався для забезпечення Чорноморського флоту і берегових фортець знаряддями і снарядами. Його фінансове положення завжди залежало від замовлень Головного артилерійського управління. Проте замкне мати Росії флот і військові бази на Чорному морі, накладений за підсумками Кримської війни, поставив Луганський ливарний завод на грань ліквідації. Не врятувало його і виробництво цивільної продукції. Після відміни кріпацтва в Донбасі з'явилися приватні металургійні підприємства Пастухова і Юза, а в Росії набирали силу машинобудівні заводи в Петербурзі, Коломне, Сормове і інших місцях. В цих умовах уряд Росії узяв курс на підтримку приватних підприємців і ліквідацію нерентабельних казенних заводів і шахт.

В 1876р. уряд намагався віддати Луганський завод в арендувати. Проте охочих не знайшлося. Якийсь час завод протримався за рахунок замовлень у зв'язку з російсько-турецькою війною 1877—1878рр. Але вони були нетривалими. І завод прийшов до свого сумного кінця. 20 червня 1887г. цар підписав указ, перший пункт якого свідчив: «Дію Луганського заводу припинити». Далі указ наказував забезпечити майстрових, що залишилися, продовольством на 1 рік. На заводі залишалося невелике число людей, необхідних для заощадження майна. Інші звільнялися. Люди важко переживали ліквідацію підприємства. Останній заводський гудок викликав серед них справжню паніку. У пошуках роботи люди потягнулися в інші міста, де були потрібні фахівці металургійного виробництва і машинобудівники.

Луганський ливарний завод був першим крупним металургійним підприємством в Донбасі. Він зіграв видатну роль в розвитку гірничозаводського виробництва не тільки в Донецькому басейні, але і у всій Україні, поклавши початок комплексному освоєнню природних багатств краю. Завод викликав до життя перший рудник Донбасу в Лісичьей балці, де почалася промислова розробка кам'яного вугілля в країні, і зародився новий загін робочого класу - шахтарі. Тут вперше в Росії в доменному виробництві був застосований кам'яновугільний кокс.

Неоценім внесок Луганського ливарного заводу в забезпечення захисту рубежів країни і досягнення перемоги у Вітчизняній війні 1812р., в оборону Севастополя в роки Кримської війни 1853-1856рр.

З Луганським ливарним заводом пов'язано виникнення перших промислових центрів Донецького басейну — Луганська і Лісичанська.

??? Питання для самоконтролю:

1.Виділіть причини необхідності відкриття гарматного заводу на території Донбасу?

2.Яка територія була вибрана К. Гаскойном для будівництва ливарно-гарматного заводу? Чому саме ці землі?3.Чому будівництво Луганського заводу і доменних печей було доручено англійцям?

4.Які важливі події відбулися весною 1799г. на території Луганщини?

5.Які проблеми існували в роботі «Вугільної ломки» при Третій Роті?

6.Чим була викликана необхідність розробки плану по перебудові Луганського заводу?

7.Дайте оцінку переходу Луганського заводу на виробництво машин і локомобілів?

8.Перерахуйте причини закриття Луганського ливарного заводу? Коли це відбулося?

9.Чому підстава Луганського заводу може розглядатися як початок історії міста Луганська?

10.Яку роль зіграв Луганський ливарний завод в історії Донбасу?

РЕЗЮМЕ:

1.14 листопаду 1795г. Катерина II підписує указ «Про той, що влаштував ливарного заводу в Донецькому повіті при річці Лугані і про установу ломки знайденого в цій країні кам'яного вугілля». Причини підстави заводу: 1) пред'явлення великого попиту на паливо, озброєння, металеві вироби з боку Чорноморського флоту, портів і військово-морських баз Севастополя, Таганрога, Херсона, Миколаєва, Одеси; 2) необхідність зміцнення обороноздатності країни. Виникненню нового промислового центру на півдні Росії нащадки зобов'язані державному розуму адмірала Н.С. Мордвінова.

2.Будівництвом Луганського ливарного заводу керував К.Гаськойн за участю англійських фахівців. Спочатку сировиною для виробництва перших знарядь служив старий чавун. Вироблювані заводом гармати і снаряди служили для оснащення фортець в Азові, Керчі, Севастополі і інших чорноморських містах. В 1799г квітні. був отриманий вдалий досвід виплавки чавуну на кам'яновугільному коксі. З появою заводу виникло селище робітників, що отримало назву Луганський завод.

3.В до ХVІІІ ст.. на землі села Верхнього (Третя Рота) в Лісичьей балці була відкрита перша шахта в Донбасі. В 1796р квітні. був здобуто перше вугілля для Луганського ливарного заводу. Проте завод не був забезпечений вугіллям в достатній кількості і безперебійно по ряду причин: 1) непрохідність судів з вугіллям по Северському Донцу; 2) кріпацький варіант перевезення вугілля.

4.В 1827р червні. командир Гірського кадетського корпусу Е. П. Ковалевский розробив план перебудови Луганського заводу: 1)отливка артилерійських знарядь тимчасово відмінялася, скорочувалося виробництво снарядів; 2) збільшувався випуск виробів для приватної промисловості і по замовленнях.

5.В сірий. ХІХст. Луганський ливарний завод зіткнувся з рядом проблем: 1) відсутність державних замовлень; 2) ветхість гідротехнічних споруд; 3) зміна кліматичних умов. Слідством цього був простій устаткування і не повна зайнятість людей. В 60-е рр. завод перейшов на виробництво виключно мирної продукції, у тому числі сільськогосподарських машин, локомобілів з казанами і повним приладом. Курс був узятий на машинобудування. Здійснювалися спроби введення відрядної платні праці, але в умовах кріпосницького ладу вони носили обмежений характер.

Будівництво Луганського ливарного заводу, заснованого на застосуванні найпрогресивніших на ті часи технологій виробництва чавуну, закладка першої шахти в Лісичьем байраці поклали початок промисловому розвитку цього регіону. З кінця XVIIIв. принципово змінюються перспективи історичного розвитку нашого краю. В XIX і особливо в XX ст. його життя все тісніше зв'язуватиметься з крупним промисловим виробництвом. Завод став першою ластівкою української металургії, поклавши початок становленню важкої промисловості Донбасу. З його підставою в Росії почався системний промисловий видобуток кам'яного вугілля.

Розділ 1.2. ТЕМА: «СЕЛИЩЕ НАД РІЧКОЮ ЛУГАНЬ»

Зміст:

I. Архітектурний вигляд селища.

II. Соціальна структура населення.

III. Початок освіти на Луганщині.

Ключові слова: Англійська вулиця, Управління Луганського гірського округу, Петербурзька вулиця, Соборно-миколаївська церква, Луганський базар, купівельні можливості населення, гірська школа, заводське училище.

Мета і задачі розділу:

· ознайомитися з виглядом майбутнього міста, його першими будинками і вулицями;

· дізнатися про рівень життя різних верств населення селища Луганський завод;

· розглянути сіть культурно-просвітницьких установ, що виникли в селищі з утворенням заводу.


9300440413018924.html
9300472341191678.html
    PR.RU™